Milí používatelia, prosíme o pochopenie, ak sa vyskytnú technické problémy s prihlásením do Moodle. Súvisia s novým IDM a prepojením "nášho" Moodlu na univerzitný. Na ich odstránení sa pracuje. Dočasne preto pri prihlasovaní prostredníctvom MAIS údajov používajte staré heslo. Ďakujeme :)


obr


Milí používatelia PF PU,

želáme príjemnú prácu v prostredí Moodle PF PU. 


Prihlasujte sa prostredníctvom údajov (prihlasovacie meno, heslo) do MAIS.

V prípade problémov alebo pripomienok píšte e-maily na podpora@rokit.cz Pri komunikácii je NUTNÉ používať univerzitné študentské účty kvôli identifikácii (meno.priezvisko@smail.unipo.sk), inak Vaša požiadavka nebude vybavená! Do univerzitného študentského emailu sa dostanete na adrese

https://www.unipo.sk/cvtpu/hlavne-sekcie/sluzby/microsoft-365/univerzitny-email/
Ďakujeme za pochopenie.


Na základe "Opatrenia rektora na zhotovovanie audiozáznamov a videozáznamov z vyučovacieho procesu na Prešovskej univerzite v Prešove", ktoré je v platnosti od 1.1.2008 a je zverejnené a voľne prístupné na webe univerzity v časti Vzdelávanie (https://www.unipo.sk/vzdelavanie/vnutorne-predpisy/)​,Vás žiadame​ o vyjadrenie súhlasu (súhlas dávate prihlásením do Moodlu) s nasledovným:

Všetky výučbové materiály a videá nachádzajúce sa v systéme Moodle sú viazané autorským zákonom a môžu byť používané len študentmi PU, ktorí sú zapísaní na predmete, pre ktorý sú materiály určené. Študenti majú zakázané zdieľať a distribuovať výučbové materiály a videá s osobami, ktoré nie sú zapísané na predmet. Študenti zapísaní na predmet majú prístup k výučbovým materiálom a videám len počas ich zapísania na predmet, ku ktorému sa materiály viažu. Každá ​zistená forma akademickej nepoctivosti a plagiátorstva ​bude predmetom disciplinárneho konania a ​môže zahŕňať pozastavenie alebo vylúčenie  zo štúdia..


Kontaktná osoba pre učiteľov: Mgr. Vladimír Piskura, PhD.
e-mail: vladimir.piskura@unipo.sk
garantka: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.

Tutoriály k používaniu Moodle pre učiteľov: