Prihlasujte sa len pomocou tlačidla Microsoft (obrázok nižšie). Údajmi do MAIS sa už prihlasovať NEDÁ! Správny postup prihlásenia:

  1. Rovno kliknite na tlačidlo Microsoft, do formulára v Moodle nič nevyplňujte.
  2. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do účtu Microsoft.
  3. Prihláste sa pomocou svojho účtu Miscrosoft (smail).


ppp

Milí používatelia PF PU,

želáme príjemnú prácu v prostredí Moodle PF PU. 


V prípade problémov alebo pripomienok píšte e-maily na podpora@rokit.cz Pri komunikácii je NUTNÉ používať univerzitné študentské účty kvôli identifikácii (meno.priezvisko@smail.unipo.sk), inak Vaša požiadavka nebude vybavená! Do univerzitného študentského emailu sa dostanete na tejto adrese.

Na základe "Opatrenia rektora na zhotovovanie audiozáznamov a videozáznamov z vyučovacieho procesu na Prešovskej univerzite v Prešove", ktoré je v platnosti od 1.1.2008 a je zverejnené a voľne prístupné na webe univerzity v časti Vzdelávanie (https://www.unipo.sk/vzdelavanie/vnutorne-predpisy/)​,Vás žiadame​ o vyjadrenie súhlasu (súhlas dávate prihlásením do Moodlu) s nasledovným:

Všetky výučbové materiály a videá nachádzajúce sa v systéme Moodle sú viazané autorským zákonom a môžu byť používané len študentmi PU, ktorí sú zapísaní na predmete, pre ktorý sú materiály určené. Študenti majú zakázané zdieľať a distribuovať výučbové materiály a videá s osobami, ktoré nie sú zapísané na predmet. Študenti zapísaní na predmet majú prístup k výučbovým materiálom a videám len počas ich zapísania na predmet, ku ktorému sa materiály viažu. Každá ​zistená forma akademickej nepoctivosti a plagiátorstva ​bude predmetom disciplinárneho konania a ​môže zahŕňať pozastavenie alebo vylúčenie  zo štúdia..


Kontaktná osoba pre učiteľov: Mgr. Vladimír Piskura, PhD.
e-mail: vladimir.piskura@unipo.sk
garantka: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.

Tutoriály k používaniu Moodle pre učiteľov: