4

Milí používatelia Moodle,

želáme Vám príjemnú prácu v prostredí Moodle PF PU. Prihlasujte sa prostredníctvom údajov do MAIS, resp. do smailu.unipo.sk. Prihlasovanie pomocou účtov vytvorených registrácií e-mailom nie je od 1. 12. 2016 možné. V prípade problémov s prihlasovacími údajmi kontaktujte CVT PU.

V prípade problémov alebo pripomienok píšte e-maily na podpora@rokit.cz Pri komunikácii je NUTNÉ používať univerzitné študentské účty kvôli identifikácii (meno.priezvisko@smail.unipo.sk), inak Vaša požiadavka nebude vybavená! Do univerzitného študentského webmailu sa dostanete na adrese

http://webmail.unipo.sk/
Ďakujeme za pochopenie.


Na základe "Opatrenia rektora na zhotovovanie audiozáznamov a videozáznamov z vyučovacieho procesu na Prešovskej univerzite v Prešove", ktoré je v platnosti od 1.1.2008 a je zverejnené a voľne prístupné na webe univerzity v časti Vzdelávanie (https://www.unipo.sk/vzdelavanie/vnutorne-predpisy/)​,Vás žiadame​ o vyjadrenie súhlasu (súhlas dávate prihlásením do Moodlu) s nasledovným:

Všetky výučbové materiály a videá nachádzajúce sa v systéme Moodle sú viazané autorským zákonom a môžu byť používané len študentmi PU, ktorí sú zapísaní na predmete, pre ktorý sú materiály určené. Študenti majú zakázané zdieľať a distribuovať výučbové materiály a videá s osobami, ktoré nie sú zapísané na predmet. Študenti zapísaní na predmet majú prístup k výučbovým materiálom a videám len počas ich zapísania na predmet, ku ktorému sa materiály viažu. Každá ​zistená forma akademickej nepoctivosti a plagiátorstva ​bude predmetom disciplinárneho konania a ​môže zahŕňať pozastavenie alebo vylúčenie  zo štúdia..


Kontaktná osoba pre učiteľov: Mgr. Vladimír Piskura, PhD.
e-mail: vladimir.piskura@unipo.sk
garantka: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.

Tutoriály k používaniu Moodle pre učiteľov: