Táto kategória slúži na nácvik tvorby kuryov v rámci predmetov IKT.