4

Milí používatelia Moodle,

želáme Vám príjemnú prácu v prostredí Moodle PF PU. 


Milí študenti!!!

Z dôvodov prerušenia prezenčnej výučby, venujte zvýšenú pozornosť zadaniam a úlohám, ktoré máte, resp. budete mať v Moodli!!!!

Jana Burgerová


Prihlasujte sa prostredníctvom údajov do MAIS, resp. do smailu.unipo.sk. Prihlasovanie pomocou účtov vytvorených registrácií e-mailom nie je od 1. 12. 2016 možné. V prípade problémov s prihlasovacími údajmi kontaktujte CVT PU.

V prípade problémov alebo pripomienok píšte e-maily na podpora@rokit.cz Pri komunikácii je NUTNÉ používať univerzitné študentské účty kvôli identifikácii (meno.priezvisko@smail.unipo.sk), inak Vaša požiadavka nebude vybavená! Do univerzitného študentského webmailu sa dostanete na adrese

http://webmail.unipo.sk/
Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktná osoba pre učiteľov: Mgr. Vladimír Piskura, PhD.
e-mail: vladimir.piskura@unipo.sk
garantka: prof. Ing. Jana Burgerová, PhD.

Tutoriály k používaniu Moodle pre učiteľov: