Vážené študentky a študenti,

o pedagogickej praxi v materskej škole sa budete postupne dozvedať na tejto stránke. Budete priebežne informovaní o obsahovej náplni, Vašich povinnostiach a o ich spôsobe plnenia. Prajem Vám veľa pohody, radosti a naplnenia túžob stať sa profesionálom v predprimárnej edukácii.

                                                                  

metodička pedagogickej praxe pre materské školy

Monika Miňová

Milí študenti,

vitajte v kurze pedagogická prax v ŠKD.

Počas štúdia absolvujete pedagogickú prax v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení - školskom klube detí. Obsahovú náplň jednotlivých druhov praxe a im zodpovedajúce formuláre, ktoré budete v rámci náčuvov, pozorovaní, výstupov a rozborov vypĺňať, nájdete nižšie. 

Prajem vám nezabudnuteľné= zážitky s deťmi a veľa úspechov!


metodička pedagogickej praxe pre ŠKD

Erika Novotná"Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje."
Ch. F. Browne