Art Education Didactics of Teaching Art


Prostredníctvom tohto kurzu sa študenti oboznámia so základnými otázkami pedagogickej komunikácie s dôrazom na špecifiká pedagogickej komunikácie na prvom stupni ZŠ. Cez praktické cvičenia nadobudnú komunikačné zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné vykonávanie učiteľskej profesie. usmievavý