E-kurz je výstupom projektu KEGA 036PU/4-2001 Technológia rozšírenej reality v profesijnej matematickej príprave budúcich učiteľov elementaristov.