Cieľom predmetu je oboznámiť sa so špecifikami jazykovej výchovy v predškolských zariadeniach a získať zručnosť v modelovaní jazykovovýchovného pôsobenia v materskej škole.