Vyučovanie matematiky v kontexte úloh zo života

Záverečná práca. Autor: RNDr. M. Compľová