Matematika pre život - Zbierka úloh na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov primárnej školy.

Zbierka úloh z matematiky pre primárny stupeň vzdelávania.

Autori: V. Palková, A. Prídavková et al.

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz ZBIERKA - MATIKA PRE ZIVOT 2012.pdf.