Začíname s e-learningom

Učebné texty vznikli v rámci projektu č. 033PU-4/2011 Rozvoj kompetencií vytvárať virtuálne výučbové prostredie

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz Text_MOODle.docx.