1. Historický vývoj. Psychiatria ako medicínsky odbor. Antipsychiatria.
2. Psychiatrická symptomatológia. Vnímanie a poruchy vnímania. Emócie a poruchy emócií.
3. Pamäť a poruchy pamäti. Intelekt a poruchy intelektu. Mentálna retardácia. Myslenie a poruchy myslenia.
4. Vedomie a poruchy vedomia. Pozornosť a poruchy pozornosti. pudy a poruchy pudov.
5. Orientácia a poruchy orientácie. Osobnosť a poruchy osobnosti špecifické v detskom veku.
6. Všeobecná syndromológia pri psychických poruchách. Syndróm ADD, ADHD. Klasifikácia psychických porúch.
7. Psychogénne poruchy a neurózy so zameraním na detstvo a adolescenciu.
8. Etiológia psychických porúch.
9. Mentálna anorexia. Depresia u detí a adolescentov.
10. Endogénne psychózy špecifické pre detstvo a adolescenciu.
11. Špecifické oneskorenie psychického vývinu. Psychická deprivácia. Disharmonický vývin.
12. Drogová závislosť a terapia drogovej závislosti. Alkoholizmus, fajčenie.
13. Terapia v psychiatrii všeobecne.
Posledná zmena: utorok, 7 augusta 2012, 11:51