Študijný program:
pedagogika mentálne postihnutých
predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Forma štúdia:
externé - dištančné
Cieľ predmetu:
Podať základné vedomosti z odboru psychiatria s cieľom poukázať na najčastejšie psychopatologické javy, s dôrazom na diagnostiku a terapiu psychických porúch. zároveň. Zároveň poukázať na možnosti podpornej psychoterapeutickej činnosti špeciálnych pedagógov.
Posledná zmena: utorok, 7 augusta 2012, 11:51