Prehľad témy

 • Skúška z predmetu formou testu (vyučujúca: Bobáková)

  • quiz icon
   Test

   Test obsahuje 10 otázok s možnosťami odpovede. Niektoré majú jednu správnu odpoveď, niektoré viac správnych odpovedí (nikdy nie všetky správne odpovede). Na test máte 7 minút a výsledok sa dozviete hneď. Maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 100

   Test bude odoslaný automaticky po ukončení časového limitu.

   Test bude prístupný v termíne 1.2. 2022 od 8.00 do 20.00 hod.

   Na test máte 3 pokusy (1 riadny a 2 opravné).

   Hodnotenie bude odrážať výsledok testu podľa štandardného rebríčka hodnotenia:

   - 100,00 – 90,00 % 
   - 89,99 – 80,00 % 
   - 79,99 – 70,00 % 
   D - 69,99 – 60,00 % 
   - 59,99 – 50,00 % 
   FX - 49,99 a menej %


 • Úvod do problematiky

  Dobrý deň, milí študenti,

   vítame Vás v kurze Poruchy detského vývinu. Našim cieľom bude oboznámiť sa s problematikou, ktorá súvisí so súčasnou situáciou v spoločnosti - čoraz častejší výskyt psychických porúch , resp. disharmonického psychického vývinu u detí.  Na tomto portály sa budete môcť postupne zoznamovať s jednotlivými oblasťami porúch psychického vývinu u detí a zároveň sa budeme spoločne zameriavať na efektívne stratégie korekcie uvedených zmien v psychike detí počas výchovno- vzdelávacieho procesu z pozície pedagóga. 

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese : 

      havadejova.i@gmail.com

  alebo pre denných študentov: monika.bobakova@unipo.sk

      Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

 • Tematika 3

 • Tematika 4

 • Tematika 5

 • Tematika 6

 • Tematika 7

 • Tematika 8

 • Tematika 9

 • Tematika 10

 • Tematika 11