Kontakt:

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Pedagogická fakulta

Ul. 17. Novembra 1

08001 Prešov

t.č. 051/7470512

e-mail: monika.minova@unipo.sk

študijný deň: štvrtok

konzultačné hodiny:

Streda: 14,00 – 15,00 hod.