Elektronický kurz je podporným prostriedkom pre výučbu predmetu Matematické aktivity v edukácii mimo vyučovania a je určený pre študentov Pedagogickej fakulty PU.