Elektronický kurz je podporným prostriedkom pre vyučovanie predmetu Matematická gramotnosť a je určený pre študentov Pedagogickej fakulty.