Cieľom predmetu je získanie praktických zručností a teoretických vedomostí z oblasti základného plávania. Naučiť resp. zdokonaliť študentov v oboch kraulových spôsoboch. Osvojené zručnosti a poznatky dokázať uplatňovať v rôznych formách základného plávania.