Vítam Vás v tomto kurze,

ktorý sa volá Rodina a dieťa predškolského veku a bude trvať jeden semester. Prajem Vám veľa zdravia, pracovných a študijných úspechov pri zdolávaní prekážok a tvorivého nepokoja pri nadobúdaní nových poznatkov.