Metodika výtvarnej výchovy v MŠ a ŠKD je predmetom pomáhajúcom pri výchove detí prostriedkami výtvarnej výchovy, prostredníctvom kreatívnych aktivít a činností, ktoré sú oblasťou niekedy spojenou s výtvarným umením a inokedy s pracovnými aktivitami.
Výtvarná výchova v MŠ a ŠKD