Didaktika výtvarnej výchovy zahŕňa celý rad problémov spojených s výtvarnou výchovou. Do riešenia problémov výtvarnej výchovy spadá poznávanie obsahu predmetu, dejín výtvarnej výchovy, výtvarné koncepcie, výtvarné techniky a úlohy v praxi výučby výtvarnej výchovy, smery a tendencie vo výučbe kreslenia, typológia detských výtvarníkov či poznanie ich výtvarného prejavu a znakov detskej kresby.