Arteterapeutický ateliér - ateliér výtvarných činností a pomocných výtvarno-tvorivých aktivít v liečbe.