Špeciálna výtvarná výchova I

V tomto predmete sa zaoberáme výtvarnou výchovou ako predmetu. Špeciálna výtvarná výchova je súčasťou výchovy a vzdelávania všetkých jedincov, ktorí sú zaradení do vyučovacieho procesu. Východiskom sú základné informácie o výtvarnej výchove a jej obsahu podľa súčasných platných noriem a zákonov v predprimárnom vzdelávaní, základnej škole a výchovy nadaných detí.

V našej škole