Predmet sa obsahovo dotýka časti historického obdobia výtvarného umenia v dvadsiatom storočí, a predkladáme v ňom študentom výučbové a animačné možnosti - výtvarných a verbálnych komunikácií o dielach a s umeleckým dielom vzniknutom v tomto vyčlenenom období - diela umenia 20. storočia na Slovensku a vo svete.