Cieľom kurzu je prezentovať rôzne metódy identifikácie matematicky nadaných žiakov a možnosti práce v edukačnom procese.