Predmet špeciálna pracovná výchova je zameraný na ciele, obsah a metodiku pracovnej výchovy v špeciálnej materske škole a pracovného vyučovania v špeciálnej základnej škole pre varianty A, B, C, praktickú školu a v domovoch sociálnych služieb.