Integratívna hudobná výchova pripravuje študentov k schopnosti zvládať problematiku v hudobnej výchove, osvojiť si integratívne postupy a aspekty, ktoré vstupujú do procesu hudobného vzdelávania.