Cieľom disciplíny je získať základné poznatky a námety na rozvíjanie komunikačných zručností detí s mentálnym postihnutím.