Obsahom predmetu je naučiť sa realizovať si tému v podobe umeleckej metódy - performancie, ktorú je do istej miery možné vnášať do aj variovať aj vo vyučovacích  programoch pre študentov predškolského, ale aj vyššieho pedagogického zamerania. Zvlášť vhodný je tento predmet pre študentov k rozvíjaniu špeciálnej výtvarnej prípravy a k projektom.

Táto umelecká metóda je súčasťou výtvarného vyjadrenia v súčasnom umení, no za predpokladu poznania sprostredkovávania umeleckého diela deťom, komunikáciou s výtvarným dielom, sa dá ľahko aplikovať aj v primeranej podobe do školských podmienok.

Aplikácia alternatívnej performancie ako metódy si vyžaduje poznanie   základov výtvarného umenia a možnosti výtvarných, umeleckých, pedagogických, kombinovaných s inými vhodnými médiami a druhmi umení.