Tento kurz obsahuje základné poznatky o živých prírodninách - rastlinách, živočíchoch a hubách.