Ľudové tradície a remeslá predstavujú rozsiahlu oblasť tradičnej ľudovej kultúry. Predmet Ľudové tradície a remeslá je orientovaný na osvojenie si základných zručností pri zhotovovaní úžitkových predmetov z rôznych materiálov.