Cieľom kurzu je poznať matematické úlohy, ktoré sú súčasťou tzv. rekreačnej matematiky a možno ich využívať pri vyučovaní matematiky na 1. stupni základnej školy.