1. Ciele praxe:

- zoznámiť sa s cieľmi, úlohami a náplňami práce vo výchovných zariadeniach špeciálneho školstva,

- poznať základnú dokumentáciu odborných pracovníkov, analyzovať jej špecifiká,

- analýzovať formálnu a obsahovú stránku práce v špeciálnych zariadeniach.