Študenti získajú teoretické poznatky o zdravej rodine, právach dieťaťa a o formách pomoci v prípade keď sú jeho  práva  porušované.  súhlasiť