Pedagogická prax podľa súčasného modelu štúdia je implementovaná do študijného programu v prvom ročníku v letnom semestri. Jej cieľom, zámerom a obsahom je preniknúť do problematiky materského školstva, motivovať študentov k zvolenému odboru, pozorovať a analyzovať subjekt výchovno–vzdelávacieho procesu – dieťa predškolského veku. Prebieha v materských školách v mieste bydliska.