Kurz Didaktika slovenského jazyka a literatúry je e-learningovou oporou povinného predmetu v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.