Cieľ praxe:

- zoznámiť sa s cieľami, úlohami a náplňou práce v špeciálnej materskej škole,

- poznať základnú dokumentáciu odborných pracovníkov, analyzovať jej špecifiká,

- analyzovať formálnu a obsahovú stránku v špeciálnej materskej škole.