LESNÝ, I. – ŠPITZ, J. 1989. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1989.
NÁBĚLKOVÁ, A. a kol. 1986. Neurológia a psychiatria pre špeciálnych pedagógov. Bratislava, UK 1986.
BARTKO, D. 1993. Neurológia pre stredné zdravotnícke školy. Martin, Osveta 1993.
KÁŠ, S. 1997. Neurologie v běžné lékařské praxi. Praha, Grada 1997.
TROJAN, S. 1987. Fyziologie II. Praha, Avicennum 1987.
SINĚLNIKOV, R. 1982. Atlas anatomie člověka III. Praha, Avicennum 1982.
BARTKO, D. – DROBNÝ, M. 1991. Neurológia. Martin, Osveta 1991.
Posledná zmena: Tuesday, 7 August 2012, 11:51