Študijný program:
pedagogika mentálne postihnutých
predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Forma štúdia:
externé - dištančné
Cieľ predmetu:
Podať bazálne poznatky o anatómii, histológii a fyziológii nervového systému a taktiež oboznámiť študentov o neurológii v systéme medicínskych vied, o najčastejších neurologických ochoreniach a o význame poznatkov z neurológie pre špeciálnych pedagógov.
Posledná zmena: Tuesday, 7 August 2012, 11:51