Haiku

HAIKU je tradičná japonská trojveršová nerýmovaná báseň, ktorá sa používala na vyjadrenie pocitov človeka z pozorovania prírody a kolobehu v nej (ročných období, striedania dňa a noci a podobne). Starí Japonci v básňach haiku zhromažďovali svoju životnú múdrosť, aby poučili mladých o najdôležitejších životných pravdách.

 

Ako vyzerá haiku

Haiku má 3 verše, 17 slabík. Slabiky sú rozdelené do veršov takto:

1. verš: 5 slabík,

2. verš: 7 slabík,

3. verš: 5 slabík.

 

V každom verši sa zachováva aj rytmus, čiže striedanie prízvučných a neprízvučných slabík. Pomôžeme si  názornou ukážkou štvrtáka Jakuba z jednej prešovskej základnej školy, ktorý napísal haiku o vianočných prázdninách:

 

Vianočné sviatky,

Silvester, Nový rôčik,

petardy Mega.

 

V Jakubovej básni je v prvom verši prízvučnou slabikou 1. slabika (via-nočné) a 4. slabika (sviat-ky). Tak je to správne. V druhom verši Jakub dal prízvuk správne na 1. slabiku (Sil-vester), potom na 4. slabiku (no-vý) a 6. slabiku (-čik). V treťom verši je to s prízvukom podobne ako v prvom verši (1. a 4. slabika je prízvučná).

Dobrá báseň haiku v prvých dvoch veršoch navodzuje atmosféru, predstavuje okolnosti, v treťom verši prichádza "múdrosť", pointa. Jakub svoje haiku o vianočných prázdninách zakončil hlučne – odpaľovaním petárd. V básni vydarená pointa, v živote Jakubových blízkych asi nie celkom pozitívna skúsenosť...

 

Ako vytvoriť haiku?

Skúsme spoločne vytvoriť báseň haiku. Pokúsime sa do nej vložiť svoju osobnú skúsenosť s rozličnými udalosťami, ktoré nás v živote stretli, a pocitmi, ktoré dôverne poznáme.

  1. Prehrajte si v mysli svoj dnešný deň, detailne si predstavte nejakú scénu zo svojho života, ktorá sa vám vryla do pamäti. Urobte to, ako keby ste dozadu prevíjali film svojho života.
  2. Fajn. Teraz sa zamyslite nad tým, čo ste sa už o sebe a o živote dozvedeli vďaka rôznym situáciám. Zažili ste radosť z úspechu? Určite. Smútok? Určite. Poznáte, ako chutí sláva? Určite. Zažili ste nepríjemný pocit bezmocnosti, nával nekontrolovateľnej túžby?
  3. Vyberte si niečo zo svojich pocitov a emócií a napíšte o tom haiku. Dodržte počet slabík a striedanie prízvučných a neprízvučných slabík vo veršoch.
Posledná zmena: Friday, 29 March 2013, 02:16