O prízvuku vo verši

PRÍZVUK je, keď pri vyslovení slova zdôrazníme viac jednu slabiku na úkor ostatných. V slovenčine je spisovný prízvuk na prvej slabike, napríklad v slove voda viac zdôrazňujeme vyslovenie slabiky vo- ako slabiky –da. V slove potvora je to tiež tak, že prízvuk je na prvej slabike, ostatné dve slabiky sú neprízvučné. V jednoslabičných slovách je prízvuk práve na tej jedinej slabike (napr. sen). Okrem slovného prízvuku poznáme aj vetný prízvuk, ten zvyčajne nazývame dôraz.

V básni je veľmi dôležité citlivo narábať s prízvučnými a neprízvučnými slabikami. Od ich umiestnenia závisí rytmus básne.

Last modified: Friday, 29 March 2013, 1:38 AM