ŠVOUK - študentská vedecko-odborná-umelecká konferencia

ŠVOUK - študentská vedecko-odborná-umelecká konferencia

autor Odstránený používateľ -
Počet odpovedí: 0

KATEDRA  HUDOBNEJ  A VÝTVARNEJ  VÝCHOVY

PREŠOVSKEJ  UNIVERZITY  V PREŠOVE

 

Milí študenti!

Aj tento akademický rok – 2013/2014 máte príležitosť prezentovať svoje domáce alebo školské výtvarné činnosti a odborné práce o umení v rámci Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie:

Š V O U K

VYSTAVUJTE SVOJE DIELA

a súťažte priamo v deň konferencie:

12. NOVEMBRA 2013

od  13:15 hod.  v  učebni  b 114.

Vítame študentov zo všetkých študijných ročníkov a odborov!

(Bližšie informácie: Mgr. Alena Sedláková, PhD. KHVV, č. 409, 3. posch.)

svouk