Týždenný prehľad

 • Predmet: pedagogická psychológia

  Vyučujúca: PhDr. Monika Bobáková, PhD.

 • Skúška

  • Test obsahuje 10 otázok s možnosťami odpovede. Niektoré majú jednu správnu odpoveď, niektoré viac správnych odpovedí (nikdy nie všetky správne odpovede). Na test máte 7 minút a výsledok sa dozviete hneď. Maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 100

   Test bude uzavretý a odoslaný automaticky po ukončení časového limitu.

   Test bude prístupný v termínoch: 

   január 2023: 28.1.(sobota 11.00-20.00) / 31.1.

   február 2023: 1.2.

   v čase 8.00 - 20.00 hod. cez týždeň a v čase 9.00 - 12.00 hod. v sobotu.

   Na test máte 3 pokusy (1 riadny a 2 opravné). Nie je potrebné prihlasovať sa do maisu.

   Hodnotenie bude odrážať výsledok testu podľa štandardného rebríčka hodnotenia:

   - 100,00 – 90,00 % 
   B - 89,99 – 80,00 % 
   - 79,99 – 70,00 % 
   - 69,99 – 60,00 % 
   - 59,99 – 50,00 % 
   FX - 49,99 a menej %

   Výsledky budú overené odborníkom v IT, zistené podvody budú riešené cez disciplinárnu komisiu PFPU.   • Test obsahuje 10 otázok s možnosťami odpovede. Niektoré majú jednu správnu odpoveď, niektoré viac správnych odpovedí (nikdy nie všetky správne odpovede). Na test máte 7 minút a výsledok sa dozviete hneď. Maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 100

   Test bude uzavretý a odoslaný automaticky po ukončení časového limitu.

   Test bude prístupný v termínoch: 

   január 2023: 28.1.(sobota)/ 31.1.

   február 2023: 1.2.

   v čase 8.00 - 20.00 hod. cez týždeň a v čase 9.00 - 12.00 hod. v sobotu.

   Na test máte 3 pokusy (1 riadny a 2 opravné). Nie je potrebné prihlasovať sa do maisu.

   Hodnotenie bude odrážať výsledok testu podľa štandardného rebríčka hodnotenia:

   - 100,00 – 90,00 % 
   B - 89,99 – 80,00 % 
   - 79,99 – 70,00 % 
   - 69,99 – 60,00 % 
   - 59,99 – 50,00 % 
   FX - 49,99 a menej %

   Výsledky budú overené odborníkom v IT, zistené podvody budú riešené cez disciplinárnu komisiu PFPU. 


  • Test obsahuje 10 otázok s možnosťami odpovede. Niektoré majú jednu správnu odpoveď, niektoré viac správnych odpovedí (nikdy nie všetky správne odpovede). Na test máte 7 minút a výsledok sa dozviete hneď. Maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 100

   Test bude uzavretý a odoslaný automaticky po ukončení časového limitu.

   Test bude prístupný v termínoch:  

   január 2023: 28.1.(sobota)/ 31.1.

   február 2023: 1.2.

   v čase 8.00 - 20.00 hod. cez týždeň a v čase 9.00 - 12.00 hod. v sobotu.

   Na test máte 3 pokusy (1 riadny a 2 opravné). Nie je potrebné prihlasovať sa do maisu.

   Hodnotenie bude odrážať výsledok testu podľa štandardného rebríčka hodnotenia:

   - 100,00 – 90,00 % 
   B - 89,99 – 80,00 % 
   - 79,99 – 70,00 % 
   - 69,99 – 60,00 % 
   - 59,99 – 50,00 % 
   FX - 49,99 a menej %

   Výsledky budú overené odborníkom v IT, zistené podvody budú riešené cez disciplinárnu komisiu PFPU.