Týždenný prehľad

 • Všeobecné

  Vyučujúca a garantka predmetu: Doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.

  Kontakt: iveta.kovalcikova@unipo.sk


  Semináre vedú:

  Mgr. Marta Filičková, PhD. (marta.filickova@unipo.sk)

  Mgr. Ivan Ropovik, PhD. (ivan.ropovik@unipo.sk)

  PaedDr. Lucia Šepeľáková, PhD. (lucia.sepelakova@unipo.sk)

 • Psychodidaktické východiská edukácie

  Všeobecná charakteristika základných prístupov a ich porovnanie.

 • Behaviorizmus

  Kľúčové pojmy, teoretické východiská a praktické aplikácie behaviorizmu vo vyučovaní.

 • Humanizmus

  Kľúčové pojmy, teoretické východiská a praktické aplikácie humanizmu vo vyučovaní.

 • Kognitivizmus a Konštruktivizmus

  Kľúčové pojmy, teoretické východiská a praktické aplikácie kognitivizmu a konštruktivizmu vo vyučovaní.