Prehľad témy

 • Všeobecné

  Hudobné smery 2O. storočia

  Vyučujúci: Mgr. Katarína Burgrová, PhD.

  Podmienky ukončenia predmetu:

  Účasť na vyučovaní je podmienkou k záverečnému hodnoteniu.

  Študenti, ktorí na vyučovaní neboli prítomní budú písať test. Test bude zo základných informácií o smeroch v hudbe 20. storočia a zo znalosti hudobných ukážok. Hudobné ukážky sú dostupné v Moodle. Test bude v skúškovom období - termín nájdete v MAIS.

 • téma 1

  • téma 2

   • téma 3

    • téma 4

     • téma 5

      • téma 6

       • téma 7

        • téma 8

         • téma 9

          • téma 10