Prehľad témy

 • Tematika 1

  Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod do predmetu a definovanie základných pojmov.
  2. Štruktúra projektu a jej jednotlivé časti.
  3. Organizácia a praktické uplatnenie programov v praxi.
  4. Tvorba samotného programu.
  5. Individuálny reedukačný program.
  6. Evaluácia programov
  7. Etické princípy tvorby programov.
 • Tematika 2

  KAPRÁLEK K., BĚLECKÝ Z. 2004. Jak napsat a používat individuální vydělávací program. Portál, Praha.

  ZELINKOVÁ O. 2001. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Portál, Praha.

  KOPÁNYIOVÁ A., MATULA Š. 2003. Príručka použitia Individuálneho reedukačného programu (IRP) v špeciálnych školských zariadeniach. VÚDPAP, Bratislava.

  MERTIN V. 1995. Individuální vzdělávací program. Portál, Praha.
 • Tematika 3

  Záverečné hodnotenie

  Pre študentov študujúcich v kurzoch:
  - aktívna účasť na prednáške
  - priebežné hodnotenie: vytvorenie individuálneho reedukačného programu

  Pre študentov študujúcich dištančnou formou:
  - test
  - priebežné hodnotenie: vytvorenie individuálneho reedukačného programu
 • Tematika 4

 • Tematika 5

 • Tematika 6

 • Tematika 7

 • Tematika 8

 • Tematika 9

 • Tematika 10