Prehľad témy

 • Všeobecné

  Milí študenti, usmievavý

  srdečne Vás vítam v kurze Výchova k manželstvu a rodičovstvu mentálne postihnutých. Na týchto stránkach nájdete odpovede na otázky:

  • Čo je cieľom kurzu?
  • Aká je obsahová náplň kurzu?
  • Kde – v akých prameňoch – hľadať informácie o sexualite, partnerských vzťahoch a realizácii výchovy k manželstvu a rodičovstvu u ľudí s mentálnym postihnutím?
  • Aké sú podmienky k udeleniu zápočtu?

   Všetkým študentom prajem, aby na svoje otázky našli odpovede a všetkým účastníkom kurzu veľa šťastia pri štúdiu. zamyslený

   S pozdravom

   Mandzáková Stanislava, PaedDr.

   Kontakt:

   Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov

   e-mail: mandzak@unipo.sk

  Konzultačné hodiny
  28.03.2008 - 11.00 - 12.00
  18.08.2008 - 15.00 - 16.00
  02.05.2008 - 11.00 - 12.00

  • téma 1