Prehľad témy

 • Skúška z predmetu formou testu (vyučujúca: Bobáková)

 • Úvod do problematiky

  Dobrý deň, milí študenti,

   vítame Vás v kurze Poruchy detského vývinu. Našim cieľom bude oboznámiť sa s problematikou, ktorá súvisí so súčasnou situáciou v spoločnosti - čoraz častejší výskyt psychických porúch , resp. disharmonického psychického vývinu u detí.  Na tomto portály sa budete môcť postupne zoznamovať s jednotlivými oblasťami porúch psychického vývinu u detí a zároveň sa budeme spoločne zameriavať na efektívne stratégie korekcie uvedených zmien v psychike detí počas výchovno- vzdelávacieho procesu z pozície pedagóga. 

     V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese : 

      havadejova.i@gmail.com

  alebo pre denných študentov: monika.bobakova@unipo.sk

      Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

 • Tematika 10

  • Tematika 11