Milí študenti,

nižšie sú nahraté scany harmonogramov Vašich prezentácií, ktoré sa, bohužiaľ, v rámci prezenčnej formy neuskutočnia. 

Prosím, nahrávajte seminárne práce tu, do Moodl v súlade s harmonogramom.

Nezabudnite na titulnú stranu seminárnej práce uviesť mená všetkých študentov, ktorí na seminárnej práci participovali.

Prezentácie nenahrávajte a neposielajte mi ich na e-mail. Stačí ak odovzdáte seminárnu prácu tu. Ďakujem.