Vítam Vás v tomto kurze, ktorý má názov Súčasné trendy v edukácii a bude trvať jeden semester. Prajem Vám veľa zdravia, pracovných a študijných úspechov pri zdolávaní prekážok a tvorivého nepokoja pri nadobúdaní nových poznatkov.