Elektronický kurz je podporným prostriedkom pre výučbu predmetu Matematické aktivity vo voľnočasovej edukácii a je určený pre študentov Pedagogickej fakulty PU.